Auswirkungen des polnischen Eherechts auf in Deutschland lebende Paare - zweisprachiger Artikel

Mehr zum Thema: Familienrecht, internationales, Güterrecht, polnisches, Eherecht, Güterstand
0 von 5 Sterne
Bewerten mit: 5 Sterne 4 Sterne 3 Sterne 2 Sterne 1 Stern
0

wplyw Polskiego Prawa Malzenskiego na sytuacje prawna par mieszkajacych w Niemczech

Wurde eine Ehe vor 2019 in Polen geschlossen und lebt das Paar nun in Deutschland, kann das polnische Eherecht weiterhin anwendbar sein.

Insbesondere bei Eigentumsfragen kann dies für die Eheleute interessant werden.

Patrycja Lienau
Partner
seit 2020
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht
Florenz-Sartorius-Str. 5
37079 Göttingen
Tel: 0551/38102119
E-Mail:
Erbrecht, Vertragsrecht

Wann ist welches Recht anwendbar?

Ehen werden oft ohne einen Ehevertrag geschlossen. Kommt es dann zum Streit über rechtliche Fragen oder zur Scheidung ist zu fragen, welches Eherecht anwendbar ist. In Deutschland gilt dann grundsätzlich das deutsche Eherecht, wenn die Eheleute ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben.

Anders ist es jedoch, wenn die Ehe in Polen geschlossen wurde: Schließen zwei Personen mit polnischer Staatsangehörigkeit ihre Ehe in Polen vor dem Januar 2019 ohne anderweitige Vereinbarungen, gilt auch für später in Deutschland lebende Paare das polnische Ehegüterrecht.

So will es das Internationale Privatrecht. Das kann seine Tücken mit sich bringen, viele Regelungen sind anders als in Deutschland.

Für die meisten besonders von Bedeutung wird die Gütergemeinschaft im polnischen Recht sein:

Das Eigentum einer Eheperson gehört in vielen Fällen automatisch auch dem Partner oder der Partnerin. Gerade bei Immobilien, Unternehmensbeteiligungen oder anderem teuren Eigentum kann das besonders relevant werden.

Polnische Fassung / wersja Polska

Wpływ polskiego prawa małżeńskiego na sytuację prawną par mieszkających w Niemczech

W przypadku jeśli małżeństwo zostało zawarte w Polsce przed 2019 r., a para mieszka obecnie w Niemczech, nadal może mieć zastosowanie polskie prawo małżeńskie.

Fakt ten może być szczególnie interesujący dla małżonków, jeśli chodzi o kwestie majątkowe.

Kiedy jakie prawo ma zastosowanie?

Małżeństwa są często zawierane bez umowy przedślubnej. W przypadku rozwodu lub sporu dotyczącego kwestii prawnych znajduje zastosowanie odpowiednie prawo małżeńskie. Jeżeli małżonkowie mają miejsce pobytu w Niemczech, jest to niemieckie prawo małżeńskie.

Inaczej jest jednak w przypadku małżeństwa zawartego w Polsce: jeśli małżonkowie posiadają obywatelstwo polskie i zawarli związek małżeński w Polsce przed styczniem 2019 r., zastosowanie ma polskie prawo majątkowe, dotyczy to również par, które później mieszkają w Niemczech.

Jest to zgodne z międzynarodowym prawem prywatnym, ale może mieć swoje pułapki gdyż wiele przepisów jest innych niż w Niemczech.

Dla większości szczególne znaczenie posiada wspólnota majątkowa w polskim prawie:

W wielu przypadkach majątek jednego małżonka należy automatycznie również do partnera. Może to być szczególnie istotne w przypadku nieruchomości, udziałów firmowych lub innych drogich nieruchomości.

Konsekwencje spraw majątkowych

Podział majątku jest związany z szeregiem możliwości i problemów dla obydwu stron.

Weźmy jako przykład nieruchomość: mimo, że nabywcą jest jedna strona, prawo nakazuje wpis współmałżonka jako współwłaściciela do księgi wieczystej lub wypłacenie mu połowy wartości nieruchomości.

W jaki sposób współmażonkowie mogą zadbać o prawne zabezpieczenie swoich interesów?

Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi i nie zawsze jest jasne, kiedy obowiązuje niemieckie, a kiedy polskie prawo małżeńskie. Zainteresowani małżonkowie powinni zatem sprawdzić, czy wchodzi dla nich w rachubę zawarcie umowy notarialnej, która określi na jakim prawie małżeńskim powinno opierać się ich małżeństwo (np. małżeńska umowa majątkowa).

Jest to również dobry pomysł na harmonijnie funkcjonujące małżeństwo, ponieważ zapewnia partnerom jasność od samego początku i eliminuje niepotrzebną niepewność w przypadku konfliktu. Pozwala jednocześnie uniknąć sporów prawnych i związanych z nimi kosztów.

Zarówno polskie jak i niemieckie prawo małżeńskie posiada swoje wady i zalety, decyzja w sprawie według jakiego prawa zostanie zawarte i będzie funkcjonowało małżeństwo należy do współmałżonków.

W przypadku niejasności jakie prawo ma zastosowanie do już zawartego małżeństwa, jakie prawa mają współmałżonkowie i z jakimi roszczeniami mogą być skonfrontowani, prosimy o kontakt z naszą kancelarią, korzystając z poniższych danych kontaktowych!

Rechtsanwaltskanzlei
Patrycja Lienau
-Fachanwältin für Familienrecht-
-Übersetzerin für die polnische Sprache-
Florenz-Sartorius-Str. 5

37079 Göttingen

Tel.: 0551/38102119
info@kanzlei-lienau.de
www.kanzlei-lienau.de
Das könnte Sie auch interessieren
Familienrecht Rozwód w Niemczech – Zarys postepowania rozwodowego w Niemczech
Familienrecht Trennung und Scheidung in Deutschland